سمین بهینه,سازی, نظام, مالی, و, اعتباری, با, هدف, کاهش ,ریسک ,های, احتمالی, برای, افزایش ,سودآوری ,و, ارتقای, بهره‌وری, را ,در, گروء ,توسعه, و, بهبود, مستمر, روش‌ها ,می‌دانیم. http://saminir.com 2018-03-17T20:46:52+01:00 text/html 2018-02-22T07:45:58+01:00 saminir.com سمین وام وام بدون انتظارطولانی http://saminir.com/post/30 <br>